VĚDA NÁS BAVÍ - ZŠ Ostašov, Žákovská

Liberec

Od 6 do 12 let

Vědecké

Vědecký kroužek pro děti, kde se hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů

Popis

Vědecký kroužek pro děti, kde se hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů (fyzika, chemie, astronomie, přírodopis, inženýrství, strojírenství) a vyzkouší si, jaké to je, stát se alespoň na chvíli malým vědcem. Děti v kroužku provádějí experimenty, např. prozkoumáme rostlinou i živočišnou buňku, vytvoříme nenewtonskou kapalinu, pronikneme do srdce člověka i atomu a zabrousíme i do historie k Archimédovi a jeho vynálezům apod. Experimenty jsou navrženy pro žáky prvního stupně, nejsou tedy nebezpečné ani složité. Kroužek je určen dětem 6 - 12 let.

Náplň lekcí - nad čím budeme bádat
děti provádějí experimenty zabývající se např. magnetismem, vulkanismem, mechanickou energií, vlastnostmi kapalin, plynů a pevných látek a mnoha jinými jevy kolem nás

srozumitelnou formou je žákům vysvětlena teorie a principy fungování jevů, které si následně ověří na jednoduchých experimentech, např. budeme poznávat setrvačnost oka rozpustíme si nejeden vitamín, prozkoumáme Zemi i celou sluneční soustavu, poznáme neuron, vyrobíme si periskop a mnoho dalšího.

každé pololetí nás společně čeká nových 14 lekcí

experimenty nejsou nebezpečné ani složité - používáme běžně dostupné materiály (jako špejle, kancelářské sponky, balonky, brčka apod.)

Lokalita

Křížanská 80 Liberec 460 10 Liberec

Dny konání

Středa

Zaměření kroužku

Vědecké

Věková kategorie

Od 6 do 12 let

Fotogalerie

Lokalita

Termíny

Středa
14:45
60min.
Křížanská 80 Liberec 460 10 Liberec